Ύφασμα & Χώρος

Όροι & Προϋποθέσεις

χρήσης του ιστότοπου

 

Καλώς ήλθατε στις ιστοσελίδες της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ»

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες αποτελούν όρους και προϋποθέσεις διεθνώς αναγνωρισμένες για την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων μας.

 


 

Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» δημιούργησε την ιστοσελίδα yfasmakaixoros.gr για να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους Χρήστες της (Χρήστες).

Οι Χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στην τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης, επιλέγοντας «Όροι προϋποθέσεις» στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας της ιστοσελίδας yfasmakaixoros.gr.

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω Όροι προϋποθέσεις ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου και μαζί με τους εκάστοτε εφαρμοστέους Πρόσθετους Νόμιμους Όρους συνιστούν ενιαία, νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» και των Χρηστών σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση από αυτούς της ιστοσελίδας yfasmakaixoros.gr.

Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» δύναται οιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποδείξει τις όποιες αλλαγές στους όρους αυτούς με ειδοποίηση στην αρχική σελίδα yfasmakaixoros.gr ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή ενημερώνοντας τους Όρους Χρήσης που βρίσκονται στο σύνδεσμο «Όροι προϋποθέσεις» στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας yfasmakaixoros.gr, οι δε Χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν την επίσκεψη στο διαδικτυακό μας τόπο.

H «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους. Ο,τιδήποτε παρέχεται στους χρήστες / επισκέπτες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Ο χρήστης/ επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται, να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

 


1. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια προσώπου ή οργανισμού, οπουδήποτε και αν αυτοί εδρεύουν, σαν αποτέλεσμα, άμεσο ή έμμεσο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή γίνονται διαθέσιμες μέσα από αυτή την ιστοσελίδα, ανεξάρτητα του αν οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» ή κάποιο άλλο τρίτο μέρος.

Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν ή και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των servers που το φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» και οι συνεργάτες της δεν φέρουν καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες, οπωσδήποτε και αν αυτές προκλήθηκαν, είτε συμβατικά είτε άλλως.

Περαιτέρω:

Η ιστοσελίδα yfasmakaixoros.gr ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε εξωτερικές ιστοσελίδες και πληροφορίες που παρέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες από τρίτους παρόχους υπηρεσιών (service providers). Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» δεν θα είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιασδήποτε εξωτερικής ιστοσελίδας, ή λοιπών αλλαγών ή ενημερώσεων σε αυτές τις ιστοσελίδες. Περαιτέρω, οι Χρήστες συμφωνούν ότι η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία ή απώλεια που προκλήθηκε ή θεωρείται ότι προκλήθηκε από ή σε σχέση με τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που διατίθεται από ή μέσω οποιασδήποτε εξωτερικής ιστοσελίδας. Κάθε άρθρο, πληροφορία, δεδομένο, κείμενο, εικόνα, φωτογραφία, μήνυμα ή δημοσίευση σε φόρουμ ή blog του yfasmakaixoros.gr («οποιοδήποτε Περιεχόμενο»), είτε αποστελλόμενο δημοσίως είτε ιδιωτικά μεταδιδόμενο, είναι αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου που παρέχει το Περιεχόμενο.

ΚΑΘΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (UPLOAD) ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ yfasmakaixoros.gr ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΜΕΝΩΝ (UPLOADED) ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΧΡΗΣΤΗ ΤΟΥ yfasmakaixoros.gr.

Με τη μετάδοση ή ηλεκτρονική παράδοση (uploading) οποιουδήποτε Περιεχομένου στην ιστοσελίδα yfasmakaixoros.gr, ο Χρήστης χορηγεί στην «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» ένα διαρκές, απεριόριστο, αμετάκλητο, ατελές, παγκόσμιο δικαίωμα να: χρησιμοποιεί, αναπαράγει, προσαρμόζει, παρουσιάζει, εκτελεί, τροποποιεί, μεταδίδει, μεταφράζει, διανέμει και δημιουργεί παράγωγα έργα του Περιεχομένου να δημιουργεί, προσφέρει προς πώληση, πωλεί, εκμισθώνει ή άλλως διανέμει το Περιεχόμενο και να εκτελεί κάθε μέθοδο, ενσωματώνοντας το Περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένης της υποπαραχώρησης οποιουδήποτε των ανωτέρω). Περαιτέρω, ο Χρήστης αναγνωρίζει και εγγυάται στην «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» ότι έχει το δικαίωμα, τίτλο ή/και την εξουσία να χορηγεί τέτοιο δικαίωμα στην «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ». Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» μπορεί να επιλέξει να μη δημοσιεύσει το Περιεχόμενο που ο Χρήστης στέλνει ή παραδίδει ηλεκτρονικά (upload). Εάν η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» επιλέξει να δημοσιεύσει το Περιεχόμενο που ο Χρήστης στέλνει ή παραδίδει ηλεκτρονικά (upload), η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» μπορεί να επιλέξει κατά τη διακριτική της ευχέρεια να αποσύρει τη δημοσιευθείσα πληροφορία για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του Χρήστη. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

 


2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του πηγαίου κώδικα, η οποία ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει τον διαδικτυακό τόπο) όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών και προϊόντων της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Η μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, δημόσια έκθεση ή δημόσια εκτέλεση έργων επί των οποίων έχει ιδρυθεί δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων του δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι Χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τον δικτυακό τόπο yfasmakaixoros.gr για να παραβιάσουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» ή άλλων καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται η μετακίνηση, επιτύπωση ή παραμόρφωση οποιασδήποτε ειδοποίησης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, λογοτύπου ή άλλης ειδοποίησης ιδιοκτησίας κάθε πρωτοτύπου ή αντιγράφου του Περιεχομένου προς το οποία δίδεται πρόσβαση μέσω του δικτυακού τόπου yfasmakaixoros.gr. Στον όρο «δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας», όπως χρησιμοποιείται στο παρόν, συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: ευρεσιτεχνίες κάθε τύπου, δικαιώματα σχεδίου, υποδείγματα χρησιμότητας ή άλλα παρόμοια δικαιώματα εφευρέσεως, copyrights, εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, εμπορικά μυστικά ή δικαιώματα εχεμύθειας, και κάθε άλλο άυλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών οποιουδήποτε από τα παραπάνω, σε κάθε χώρα, που προκύπτει από το συνταγματικό ή το κοινό δίκαιο ή εκ συμβάσεως, τελειοποιημένου ή μη, υπάρχοντος ή μέλλοντος να κατατεθεί, εκδοθεί ή αποκτηθεί.

Οι Χρήστες συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους Όρους της ανωτέρω Πολιτικής Πνευματικής Ιδιοκτησίας της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ».

Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα παρέχονται στους Χρήστες μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρείτε όλες τις σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του από το παρόντα διαδικτυακό τόπο και χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εκτός από αυτήν την περιορισμένη άδεια, τίποτα σε αυτή την ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι εγγυάται οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή άδεια σχετικά με οποιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, ευρεσιτεχνία ή εμπορικό σήμα της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους. Όλα τα λογότυπα της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την πρότερη έγγραφη συναίνεση της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ».

Εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά, η αντιγραφή για εμπορικούς σκοπούς, τροποποίηση ή αναπαραγωγή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων αυτής της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε μορφή, που να βασίζεται σε αυτήν και/ή στο περιεχόμενό της, ή η ενσωμάτωση σε άλλες ιστοσελίδες, των συστημάτων ηλεκτρονικής ανάκτησης, απαγορεύεται. Κανένας σύνδεσμος (link) σε αυτή την ιστοσελίδα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε οποιοδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την πρότερη έγγραφη έγκριση της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ».

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος διαδικτυακού τόπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία.

 


3. Δικαιώματα για χρήση πληροφοριών που παρέχονται από τους χρήστες

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» από τους Χρήστες αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προσωπικών στοιχείων, τεχνογνωσίας, σχολίων, ιδεών, ερωτήσεων, τεχνικών, αποσπασμάτων ή άλλων παρόμοιων στοιχείων) δεν θεωρούνται εμπιστευτικές. Ο Χρήστης κατανοεί και αναγνωρίζει ότι η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» συλλέγει, χρησιμοποιεί, αποθηκεύει και άλλως επεξεργάζεται τις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα χρήσης του και δύναται να μοιραστεί τα δεδομένα αυτά με τρίτα μέρη για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς περιορισμό. Σε καμία περίπτωση η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» δεν θα αποτρέψει τη χρήση των πληροφοριών αυτών για το σκοπό της ανάπτυξης, κατασκευής και προώθησης των προϊόντων της.

 


4. Ιστοσελίδες τρίτων μερών και περιεχόμενο

Κάποια από τα περιεχόμενα αυτής της ιστοσελίδας μπορεί να κατέχονται από τρίτα μέρη (πχ. άρθρα, δεδομένα ή αποσπάσματα) ή να υπάρχουν δεσμοί υπερκειμένου που οδηγούν σε ιστοσελίδες που κατέχονται από τρίτους, οι οποίοι έχουν την πλήρη ευθύνη (αστική ή ποινική) για την ασφάλεια, το σύννομο ή την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ». Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι Χρήστες αυτής της ιστοσελίδας έχουν οποιοδήποτε δικαίωμα να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτα μέρη και το οποίο είναι διαθέσιμο σε αυτή την ιστοσελίδα. Οι Χρήστες πρέπει να λάβουν την άδεια από το τρίτο μέρος πριν από τη χρήση ή την αποθήκευση του εν λόγω περιεχομένου. Το περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα δεν μπορεί να αλλάξει, όπως δεν μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ειδοποίηση συγγραφέα ή ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων που εμφανίζονται σε αυτό χωρίς πρώτα να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συναινέσεις. Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» παρέχει τους δεσμούς αυτούς για διευκόλυνση των Χρηστών της ιστοσελίδας της. Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» δεν έχει κανένα έλεγχο επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους, η επίσκεψη των οποίων γίνεται μέσω της ιστοσελίδας αυτής ή διατίθενται σε αυτήν και, ως εκ τούτου, η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» δεν υποστηρίζει, χρηματοδοτεί, συμβουλεύει ή άλλως αποδέχεται καμία ευθύνη για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους.

 


5. Αλλαγές στην ιστοσελίδα

Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει ή να αποσύρει οποιοδήποτε μέρος ή ολόκληρη την ιστοσελίδα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύσουν από την επόμενη φορά που ο Χρήστης θα επισκεφθεί την ιστοσελίδα. Οι Χρήστες αυτής της ιστοσελίδας δεν δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση επειδή αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες που προσφέρονται από αυτήν.

 


7. Ερωτήσεις

Όλες οι ερωτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω e-mail στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@yfasmakaixoros.gr.

 


8. Πολιτική εχεμύθειας

8.1. Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των Χρηστών της ιστοσελίδας της και είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση του απορρήτου όλων των προσωπικών πληροφοριών που της παρέχονται. Η πολιτική εχεμύθειας καθορίζει τις αρχές που διέπουν τη χρήση των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνονται. Οποιοσδήποτε χρησιμοποιεί αυτή την ιστοσελίδα ή εγγράφεται ως Χρήστης των υπηρεσιών που παρέχονται από την «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» συμφωνεί σε αυτή τη χρήση.

Οι Χρήστες παρακαλούνται να διαβάσουν προσεκτικά την πολιτική εχεμύθειας. Οποιαδήποτε διαφωνία μπορεί να προκύψει με την πολιτική εχεμύθειας θα εμπίπτει στην πολιτική αυτή, στην ειδοποίηση προστασίας δεδομένων που είναι ενσωματωμένη στην ιστοσελίδα αυτή. Η πολιτική εχεμύθειας μπορεί ενίοτε να αλλάζει. Ζητούμε ως εκ τούτου να ελέγχεται τακτικά για να διασφαλιστεί ότι οι Χρήστες γνωρίζουν την πιο πρόσφατη έκδοση που θα εφαρμόζεται κάθε φορά που επισκέπτονται την ιστοσελίδα.

8.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ

8.2.1 Συνολικές πληροφορίες: Από κοινού με εμπορικούς οργανισμούς συγκεντρώνονται πληροφορίες για την παρακολούθηση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Στη διαδικασία αυτή ΔΕΝ συλλέγονται αναγνωρίσιμα προσωπικά δεδομένα. Κατά κανόνα, συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών και το αρχικό όνομα τομέα του Παροχέα Υπηρεσιών Internet. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την κατανόηση της χρήσης που κάνει ο επισκέπτης της ιστοσελίδας και μπορούν να μοιραστούν με άλλες εταιρείες ή και με άλλα τρίτα μέρη.

8.2.2. Προσωπικά δεδομένα: Στις περιπτώσεις όπου ζητείται να γίνει εγγραφή προκειμένου να υπάρχει δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπληρώνεται μια on-line φόρμα αίτησης, όπου αναφέρονται προσωπικά δεδομένα, όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η χώρα διαμονής και άλλες πληροφορίες, οι οποίες υποβάλλονται εκουσίως ως μέρος της διαδικασίας εγγραφής και χρησιμοποιούνται προς αποστολή ανακοινώσεων, ενημέρωσης κυκλοφορίας νέων προϊόντων και εκδηλώσεων της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» και των επιχειρηματικών συνεργατών της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ», που αποστέλλονται στους Χρήστες ηλεκτρονικά. Οι Χρήστες μπορούν να ζητήσουν την τροποποίηση των στοιχείων αυτών καθώς και να επιλέξουν τη διαγραφή τους, ώστε να μην λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα από την «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ», επικοινωνώντας οποιαδήποτε στιγμή μέσω e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@yfasmakaixoros.gr.

8.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης και τείχος ασφαλείας (firewall). Η εταιρεία διαθέτει πολιτικές ασφαλείας οι οποίες έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών. Ωστόσο, παρόλο που η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» λαμβάνει όλα τα λογικώς αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών, οι Χρήστες αποδέχονται ότι η ασφάλεια καμίας διαδικτυακής μετάδοσης δεδομένων δεν είναι απολύτως εγγυημένη ως προς την πρόσβαση από ανεπιθύνητους παραλήπτες και ότι δεν θα αποδώσουν ευθύνες στην «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας, εκτός εάν αυτή οφείλεται σε βαρεία αμέλεια της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ».

8.4. ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση της μέσω της ιστοσελίδας eshop.yfasmakaixoros.gr. Στην περίπτωση αυτή, αποδέκτες των στοιχείων του αρχείου για την προώθηση, υποστήριξη και εκτέλεση της μεταξύ της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» και Χρήστη συναλλακτικής σχέσης, δύνανται να είναι τρίτοι, οι οποίοι συνεργάζονται με την «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» για την παροχή των σχετικών με το αρχείο υπηρεσιών και έχουν αναλάβει συμβατικώς υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας. Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» δεν αποκαλύπτει ούτε δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών. Εάν η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» αποκτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο (μεταβίβαση, συγχώνευση, απορρόφηση κ.ά.) από άλλο νομικό πρόσωπο, οι πληροφορίες των Χρηστών δύνανται να διατεθούν στο νέο νομικό πρόσωπο. Ωστόσο, το νέο νομικό πρόσωπο υποχρεούται να συμφωνήσει στην προστασία της εμπιστευτικότητας των προσωπικών πληροφοριών των Χρηστών, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική εχεμύθειας. Οι Χρήστες διατηρούν τα δικαιώματα των άρθρων 11 και 13 του Ν.2472/1997. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, κάθε Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα τα οποία βρίσκονται στη διάθεση της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» και να ζητήσει τη διόρθωση των τυχόν σφαλμάτων χωρίς καμία χρέωση.

8.5. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Tα Cookies είναι μικρά αρχεία που αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της ιστοσελίδας και αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή των Χρηστών. Ορισμένες φορές δημιουργούνται και μεταφέρονται με την πρώτη εγγραφή στην ιστοσελίδα και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του υπολογιστή και την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση στην ιστοσελίδα χωρίς να χρειάζεται να γίνει σύνδεση, επιταχύνοντας την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και τις πληροφορίες που επιθυμεί να δει ο Χρήστης. Η πλειονότητα των web browsers αποδέχεται cookies, αλλά μπορεί με την αλλαγή των ρυθμίσεων του browser να μην επιτρέπεται η μεταφορά.

8.6. ΠΕΔΙΑ – ΦΟΡΜΕΣ

Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων (όπως είναι οι επενδυτές και τα άτομα που αναζητούν πληροφορίες σχετικά με την «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ») Η εταιρεία δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά. Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» ζητά από όσους είναι κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών να μην προχωρήσουν σε καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων και να ζητήσουν από ενηλίκους να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες.

8.7. ΑΠΡΕΠΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνει και/ή λαμβάνει με σκοπό την αποφυγή της παράνομης δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων εκείνων που απειλούν το δίκτυό της ή θέτουν σε κίνδυνο την παροχή της ιστοσελίδας.

8.8. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» και οι συνεργάτες της είναι ανοιχτοί σε ανατροφοδότηση και ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική εχεμύθειας, στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@yfasmakaixoros.gr.

 


9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

9.1. Η ιδιότητά σας ως Χρήστη αυτής της ιστοσελίδας είναι προσωπική για το άτομό σας και ως εκ τούτου δεν πρέπει να την μοιράζεστε με κάποιο άλλο άτομο. Εάν σας έχει δοθεί ένα όνομα Χρήστη και/ή ένας κωδικός πρόσβασης, συμφωνείτε ότι θα τα φυλάξετε με ασφάλεια και ως απόρρητα και συμφωνείτε να (i) ενημερώσετε την «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» αμέσως μόλις διαπιστώσετε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή χρήση του προσωπικού σας ονόματος Χρήστη και/ή του κωδικού πρόσβασης και (ii) είστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που θα προκύπτει από αυτή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη.

9.2. Είστε υπεύθυνος για την παροχή όλου του εξοπλισμού που απαιτείται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και για όλες τις σχετικές χρεώσεις τρίτων μερών (πχ. τηλεφωνικές χρεώσεις και χρεώσεις παροχέα υπηρεσιών Internet).

9.3. Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την ιστοσελίδα μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης και τους τυχόν «Πρόσθετους Νόμιμους Όρους». Στην περίπτωση που η μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας από την πλευρά σας έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ή τη ζημία οποιουδήποτε ατόμου το οποίο στη συνέχεια εγείρει αξίωση εναντίον της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ», συμφωνείτε να αποζημιώσετε την «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» για όλες τις απώλειες και/ή ζημιές που θα προκύπτουν από μια τέτοια αξίωση.

9.4. Ως Χρήστης αυτής της ιστοσελίδας αναλαμβάνετε:
(i) να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα αυτή σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες για τις οποίες θα ενημερώνεστε από καιρού εις καιρό από την «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» και να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό άλλον από αυτόν για τον οποίο παρέχεται σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, τους Πρόσθετους Νόμιμους Όρους ή ως άλλως καθορίζεται ενίοτε στις δημοσιεύσεις ή στις ανακοινώσεις της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ».
(ii) να μην ενεργείτε, κατά τη χρήση της ιστοσελίδας, εν γνώσει σας ή ακουσίως, αντίθετα προς οποιεσδήποτε νομικές ή ρυθμιστικές απαιτήσεις οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει δικαιοδοσία επάνω σας ή επάνω σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που αναλαμβάνετε.
(iii) να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για να προβείτε σε μη εξουσιοδοτημένες προσπάθειες πρόσβασης των συστημάτων της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» ή των δικτύων τρίτων μερών.
(iv) να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για να διεξάγετε επιχειρηματική δραστηριότητα ή άλλες δραστηριότητες ή να συμβάλλετε σε δραστηριότητες που απαγορεύονται εκ του νόμου.
(v) να μην χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για τη μετάδοση οποιουδήποτε υλικού που είναι δυσφημιστικής, προσβλητικής ή απειλητικής φύσης ή το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών, ή για το σκοπό της πρόκλησης διατάραξης, παρενόχλησης, ή περιττής ανησυχίας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή για να αποστέλλετε μηνύματα τα οποία γνωρίζετε ότι είναι ψευδή ή να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας για τέτοιους σκοπούς
(vi) να ενημερώνετε άμεσα την «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» σχετικά με οποιαδήποτε αξίωση ή ενέργεια οποιασδήποτε φύσης εναντίον σας για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας και, κατόπιν αιτήσεως από την «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ», να διακόψετε άμεσα την πράξη για την οποία έγινε η κατηγορία, και
(vii) να ενημερώνετε άμεσα την «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που επηρεάζουν τα στοιχεία της εγγραφής σας. Είναι υποχρέωσή σας να διασφαλίζετε ότι τα στοιχεία της εγγραφής σας διατηρούνται ενημερωμένα.

 


10. ΓΕΝΙΚΑ

Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων. Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε Χρήστη και της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» και διέπουν την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά των Χρηστών. Οι Όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε Χρήστη και της «ΥΦΑΣΜΑ & ΧΩΡΟΣ – ΜΑΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» σε σχέση με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Οι Όροι αυτοί ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

 


ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

210 68 56 056

Λ. Πεντέλης & Μπακογιάννη – Βριλήσσια

Ανοικτά Ωράριο καταστημάτων

info@yfasmakaixoros.gr